Till startsida

Logistikprogrammet

Logistik handlar om flöden av varor, information och kapital. Dessa flöden går inom och mellan företag. Att ständigt utveckla och förbättra dessa flöden har blivit allt viktigare för företag, som ett sätt att skapa strategiska konkurrensfördelar. I detta arbete har moderna IT-lösningar en central roll. 

Programmets mål är att ge studenterna en god allmän ekonomkompetens i kombination med en tydlig specialisering mot logistik för framtida yrkesverksamhet på ledande befattningar inom näringsliv och offentlig förvaltning.

Registrering av de antagna sker den 18 augusti, först därefter vet vi om vi behöver kalla reserver. Vi har gjort ett överintag av 10 platser (dvs mer än 10 ska tacka nej för att vi ska kalla in någon reserv)
 

 

GUL

Logistikprogrammets sida på lärplattformen GUL

Career service

Ta del av Career Service verksamhet för att hitta din väg i yrkeslivet.

HHGS

Studentkåren för dig som läser på Handelshögskolan.

Läs utomlands!

Skaffa dig värdefull erfarenhet genom att läsa utomlands under din studietid.

© Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta